Home > News > Kumwell ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน บรรยาย EMC/EMI และการบริหารจัดการ EMC
Kumwell ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน บรรยาย EMC/EMI และการบริหารจัดการ EMC
Kumwell Corporation PLC. นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน กรรมการบริหารฝ่ายวิจัย บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าบรรยายให้แก่คณะผู้บริหาร วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ในเรื่องการเหนี่ยวนำทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า EMC/EMI , การบริหารจัดการ EMC (Shielding Technique for Building / Human Health / Equipment) และการส่งกำลังไฟฟ้าแบบไร้สาย อันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง Kumwell และ EGAT ณ ห้องประชุม4 ชั้น20 อาคารท.102 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ บางกรวย วันที่ 6 ตุลาคม 2563