Home > News > Kumwell รับเกียรติบัตรองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่อง
Kumwell รับเกียรติบัตรองค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่อง
บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรต่อเนื่อง ที่ได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมประจำปี 2563 โดยมีคุณกอบกิจ สดวกการ Engineering Solution Manager เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ภายในงาน มีการร่วมเสวนาในหัวข้อ "วิศวกรได้ประโยชน์จากการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องอย่างไร" เพื่อการพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกแวดวงวิศวกรรมและสังคมต่อไป...